HRD aanpak en aanbod

Als HRD-consultant ben ik het liefst zo vroeg mogelijk betrokken bij veranderingen.

Ik breng interne en externe stakeholders met vergelijkbare vraagstukken op het vlak van professionalisering bijeen, stimuleer ze om hun krachten te bundelen, gezamenlijke doelen te stellen, concrete plannen te maken en écht in beweging te komen om te realiseren wat zij willen bereiken. Samen vorm geven aan leren en ontwikkelen blijkt in de praktijk immers een krachtige motor tot daadwerkelijke organisatie-en gedragsverandering.

Ik ontwikkel maatwerk leerinterventies en -programma’s gericht op de verdere professionalisering van specifieke groepen medewerkers (bijvoorbeeld leidinggevenden, projectmanagers, medewerkers in commerciële functies en rollen, vaktechnici, specialisten, nieuwe medewerkers). Actuele en op handen zijnde organisatieontwikkelingen zijn daarbij altijd het vertrekpunt. Bij voorkeur werk ik in co-creatie met diverse belanghebbenden. Leerinterventies die uitnodigen om van en met elkaar rondom het dagelijkse werk te leren, gebaseerd op de principes van Action learning en 70-20-10, hebben mijn voorkeur. Want samen werken = samen leren.

tabel anders slimmer leren

Op deze wijze heb ik de afgelopen jaren het interne professionalisering-aanbod in diverse organisaties verder uitgebouwd. Daardoor zijn medewerkers, zowel individueel als gezamenlijk, effectiever gaan functioneren, beter gaan presteren en met meer plezier gaan (samen)werken. En, last but not least, zijn diverse organisaties nu beter toegerust voor interne en externe ontwikkelingen.